Curso sobre Intelixencia Artificial para educación

O noso departamento está a colaborar co grupo de Tecnoloxía Educativa “TecnoEduc” da Facultade de Ciencias da Educación da USC na formación do profesorado co título Intelixencia artificial e ensino-aprendizaxe na educación superior [DPP.23T-19] Dito curso de Formación Continua do Profesorado ten como obxectivo presentar unha visión introductoria da intelixencia artificial (especialmente a xerativa) e as súas potencialidades nos procesos […]