Proxectos E-learning
Artigo sobre proxecto EKT na revista Sustainability

Artigo sobre proxecto EKT na revista Sustainability

O pasado 21 de decembro publicouse un artigo científico no que participaron tanto a área de e-elearning do CESGA como o grupo de Tecnoloxía Educativa da USC na revista Sustainability, de MDPI Open Access.

O título do artigo é “Adaptive Learning Supported by Learning Analytics for Student Teachers’ Personalized Training during in-School Practices” e pode ser consultado na seguintes URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/1/124 (https://doi.org/10.3390/su14010124)

No mesmo, preséntase o enfoque e estructura empregado para a utilización da analítica da aprendizaxe no proxecto europeo Erasmus+ EKT, así como o análise de necesidades dos titores dos 5 países membros do consorcio.