Schools for 21st century

Schools for 21st century

Schools21C é un proxecto educativo da UE que se centra na mellora da alfabetización audiovisual e dixital para estudantes e profesores de ensino secundario.

Obxectivos do proxecto:
1. Aumentar a calidade da educación e da formación, combinando altos niveis de excelencia e atractivo de xeito inclusivo para todos os estudantes, incluídos os que están en desvantaxe mediante o uso de tecnoloxías accesibles e asequibles na escola.
2. Explora novas formas de ensino, aprendizaxe e avaliación dun xeito innovador. Ser innovador é mirar máis alá do que facemos ben, identificar as grandes ideas de mañá e poñelas en práctica.
3. Desenvolver as habilidades docentes integradas dos profesores, motivando e permitindo que os estudantes sexan socialmente conscientes, pensadores críticos, tomadores de decisión, etc. o que é esencial para o
comprensión eficaz do coñecemento e comunicación de ideas.
4. Implementar habilidades dixitais de última xeración e alfabetización audiovisual a través da colaboración con expertos e a través da aprendizaxe conectada nas escolas participantes.

Este proxecto está dirixido a estudantes de secundaria, profesores, estudantes de ensino, universidades, centros de formación de profesores, profesores universitarios e profesionais da comunicación.

Schools21C produjo os seguintes resultados:
1. Un curso para a formación do profesorado con catro módulos: a) alfabetización audiovisual, b) Alfabetización dixital, c) Comunicación; d) os profesores producen “deseños de aprendizaxe” que poñen en práctica a teoría. O seu contido publicarase en bancos de código aberto na UE.
2. Experiencias piloto en 4 países e un informe sobre experimentación.
3. Crearase unha aplicación móbil, que será unha ferramenta complementaria para avaliar as habilidades audiovisuais, de comunicación e dixitais que os profesores deben acadar. Na aplicación haberá 3 niveis: a. Núcleo de habilidades dixitais; b. Habilidades intermedias; C. Competencias avanzadas

Toda a info aquí: https://www.schools21cproject.eu/