O proxecto ICT-Go-Girls!

Con esta iniciativa, un consorcio europeo liderado polo CESGA deseñou, levou a cabo e avaliou un innovador programa para mellorar as habilidades empresariais entre as rapazas de secundaria, a través do uso das TIC como elemento clave. TIC-Go-Girls! Está dirixido a capacitar ás rapazas cos coñecementos, habilidades e valores para axudalas a crear oportunidades futuras de innovación e calidade no emprego relacionado coas TIC.

Neste proxecto participaron actores relevantes deste sector (escolas, universidades, institucións de formación de profesores, centros de investigación TIC, administracións educativas) en Europa e no exterior para combinar esforzos para propoñer unha metodoloxía eficaz para abordar este problema e con conexións con Maximizar o impacto da iniciativa nos seus países e en Europa. A súa metodoloxía e actividades teñen como obxectivo directamente apoiar a consecución de varias competencias clave para a aprendizaxe permanente como se recolle no Marco Europeo entre as rapazas de secundaria, principalmente: emprendemento, competencia dixital, alfabetización matemática e comunicación en linguas estranxeiras.

¿As nenas poden emprender na escola? Que é un/ha empresario/a?

Un “empresario/” toma todo o relacionado coa innovación, as finanzas e a visión empresarial nun esforzo para transformar as innovacións en bens económicos. Cando se leva a un nivel escolar, cremos que para ter emprendedores/as novos é necesario proporcionar coñecemento ao entusiasmo dos nenos e ensinarlles a desenvolver o seu pensamento crítico xunto coa súa imaxinación. Isto levará a ideas novas e útiles que sorprenderán a todos e que poden transformalas en emprendedores/as.

Obxectivos

  • Mellorar as habilidades emprendedoras entre as rapazas de secundaria
  • Deseñar unha metodoloxía e kit de aprendizaxe para centros de ensino secundario para promover as TIC e o emprendemento entre os seus alumnos, especialmente as nenas.
  • Mellorar as metodoloxías educativas e proporcionarlles habilidades e ferramentas para esta promoción.
  • Amosar o potencial de empoderamento das TIC ás nenas no momento dos seus futuros estudos e opcións de traballo.
  • Mellorar as habilidades transversais: iniciativa, traballo en equipo, aprendizaxe de idiomas …
  • Motivar a cooperación entre o mundo da empresa e a educación.
  • Deseñar un plan de sustentabilidade que implique empresas, institucións relacionadas coas TIC e administracións para crear unha rede estable para alcanzar os obxectivos do proxecto a nivel europeo.Cremos que as TIC poden proporcionar un ambiente de motivación e motivación flexible para motivar ás mulleres novas nas súas futuras opcións, estudos e traballos.