Produtos

  • Girls, ICT and entrepreneurship. Learning from existing initiatives

Este informe está baseado nunha revisión analítica de exemplos de boas prácticas. As mellores iniciativas son parte do núcleo da análise e aparecen nun anexo. A conclusión ofrece unha visión xeral das leccións aprendidas para o desenvolvemento do proxecto ICT-Go-Girls!

  ictgogirls_report_WR_18082014 (pdf 8.8MB English)

  • Metodoloxía para a aula

Este documento recolle as principais estratexias de traballo, fases de aplicación e actividades da metodoloxía traballada no proxecto ICT-Go-Girls.

ICTGoGirls_Methodology_ENG (pdf 4,1MB, English)

  • Manual para centros educativos

Este manual pretende fomentar a participación das mozas no mundo das TIC, con espírito emprendedor e considera aos docentes, familias,  centros educativos e comunidades locais como principais factores de influencia á hora de elixir unha profesión. Destaca os principais problemas e retos do sector TIC para as mozas novas e presenta as leccións aprendidas durante o desenvolvemento e a proba piloto de ICT-Go-Girls! nos 5 países asociados. O manual describe tamén como se deseñou, realizou e avaliou un programa piloto para centros de ensino secundario (metodoloxía educativa ICT-Go-Girls!) que ten como obxectivo mellorar as habilidades emprendedoras das nenas mediante o uso das TIC como elemento chave en canto a recursos e ferramentas.

Manual para centros educativos IGG (pdf 3 MB Español –   pdf 3,3 MB English)