The area

Funcións

Promover e xestionar proxectos de I+D+I na área de e-learning e e-colaboración. Promover a integración das TIC en institucións educativas. Participar en proxectos coa industria, universidade e outras institucións.

As nosas actividades céntranse:

  • na participación e deseño de novas propostas de aplicación das TIC en proxectos de investigación e innovación a nivel rexional, nacional e europeo.na análise das últimas Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas ao campo do E-Learning.
  • en prestar servizos de planificación, formación e asesoramento en Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas a aprendizaxe.